ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ!

Κατακτούμε τους αριθμούς(1-5) με τραγούδια και παιχνίδια!

Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία  να κατακτήσουν την έννοια του αριθμού μέσα από δραστηριότητες  αρίθμησης ,σύγκρισης ποσοτήτων ,διαδοχής αλλά και να κάνουν άτυπες προσθέσεις και αφαιρέσεις.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.