Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη

Στα πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής, της Γεωγραφίας και του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας, η εβδομάδα σας αφιερώθηκε σε ταξίδια στην Ευρώπη. Έτσι, οι μαθητές μας επισκέφθηκαν μέσα από τα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας την Γαλλία, την Ισπανία, τη Γερμανία, την Εσθονία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και δεν τελειώνουν όλα εδώ. Οι τάξεις Ε΄ και Στ’ ταξίδεψαν σε αγγλόφωνες χώρες και το διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Έτσι, οι μαθητές εξάσκησαν τις ικανότητές τους στα αγγλικά αλλά και βίωσαν εξ ολοκλήρου την εμπειρία πως βρίσκονται στο εξωτερικό. Εσείς σε ποια χώρα θα θέλατε να ταξιδέψατε φορώντας απλά ένα ζευγάρι γυαλιά;