Μιλώντας για τους εθνικούς ευεργέτες – Στ’ τάξη

Ζάππας, Αβέρωφ, Βαρβάκης, Σίνας και Συγγρός είναι μερικά μόνο από τα ονόματα εθνικών ευεργετών, δηλαδή ανθρώπων, οι οποίοι συνέβαλαν με τις δωρεές τους στην κοινωνική και οικονομική πρόοδο της χώρας, μέσω της δημιουργίας ευαγών κοινωφελών ιδρυμάτων.
Με το έργο των εθνικών ευεργετών ασχολήθηκαν σήμερα τα δύο τμήματα της Στ’ τάξης του σχολείου μας στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος. Μάθαμε για τη δράση, τις δωρεές τους και συνδέσαμε το όνομά τους με τα τόσα γνωστά κτήρια και ιδρύματα όλης της επικράτειας. Το Ζάππειο Μέγαρο, η Ακαδημία Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τα μουσεία της Ολυμπίας και των Δελφών, το Σισμανόγλειο νοσοκομείο και η Βαρβάκειος αγορά στέκονται ζωντανοί φάροι αλτρουισμού και φιλοπατρίας και μας θυμίζουν το σπουδαίο έργο τους.

Γιατί οι έννοιες της αγνής φιλοπατρίας και της ευγνωμοσύνης είναι απαραίτητες στη ζωή όλων μας, μικρών και μεγάλων.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.