Τα δίδακτρα των Εκπαιδευτηρίων Αφων Μαλτέζου

Για την σχολική χρονιά 2012-2013 τα δίδακτρα θα παραμείνουν τα ίδια με αυτά των τριών τελευταίων ετών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τα παιδιά της Α’ τάξης τα δίδακτρα ανέρχονται σε 3.100€. Τα δίδακτρα κάθε χρονιάς καταβάλλονται σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις ή σε δύο δόσεις, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Φεβρουάριο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα του σχολείου.

Δίδακτρα