Β’ τάξη: Πρώτο βραβείο στον Πανελλήνιο διαγωνισμό της FairLife