“Παραμύθι χωρίς σύνορα”

Το “παραμύθι χωρίς σύνορα” ταξιδεύει και στα τριτάκια μέσα από ένα πρόγραμμα Αγωγής Υγείας σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Ελπίδα Ζωής» (σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ) και συγκεκριμένα με την κοινωνική λειτουργό Κα Μάρκου Δέσποινα.

Ένα ταξίδι με προορισμό αλλά και ενδιάμεσους σταθμούς, γεμάτο εμπειρίες και ιδέες. Τα παιδιά μέσω της προβολής και της ταύτισης καλούνται να προσεγγίσουν με βιωματικό τρόπο θέματα όπως η διαφορετικότητα, η συλλογικότητα, η συνεργασία, η λήψη αποφάσεων, η επίλυση συγκρούσεων, η ατομική και κοινωνική ευθύνη, συμβάλλοντας έτσι στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξή τους.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.