Εβδομάδα γνωριμίας με τις χώρες του κόσμου για τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Αφών Μαλτέζου και οι μαθητές της Γ’ τάξης μαγειρεύουν και δοκιμάζουν την Πολωνική κουζίνα αφού πρώτα γνώρισαν την χώρα και τα μουσικά της ακούσματα και δημιούργησαν Πολωνικές σημαίες στολίζοντας την τάξη. Οι μαθητές της Ε’ τάξης ασχολήθηκαν με την εφαρμογή duolingo για την εκμάθηση ξένων γλώσσων. Το ενδιαφέρον των μαθητών μεγάλο όσο και η περιέργειά τους καθώς ανακάλυπταν μια νέα γλώσσα.