Η μεταφορά των μαθητών μας γίνεται με Σχολικάγρήγορο και ασφαλή τρόπο από τα τέσσερα καινούργια σχολικά μας. Ενδεικτικά, παίρνουμε το πρώτο παιδάκι του Ναυπλίου στις 7:25π.μ., ενώ το πρώτο παιδάκι του Άργους στις 7:50 π.μ. Παράλληλα, εξυπηρετούμε πλήθος χωριών της περιοχής μας.

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την μετακίνηση των παιδιών σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τους οδηγούς μας:

Συρεγγέλας Παναγιώτης:
6947615800
Μερμίγκης Γεώργιος:
6937609309
Σταματόπουλος Ανδρέας:
6975794487

Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος:

6947922320