Ζάππας, Αβέρωφ, Βαρβάκης, Σίνας και Συγγρός είναι μερικά μόνο από τα ονόματα εθνικών ευεργετών, δηλαδή ανθρώπων, οι οποίοι συνέβαλαν με τις δωρεές τους στην κοινωνική και οικονομική πρόοδο της χώρας, μέσω της δημιουργίας ευαγών κοινωφελών ιδρυμάτων.Με το έργο των εθνικών ευεργετών ασχολήθηκαν σήμερα τα δύο τμήματα της Στ’ τάξης τουΠερισσότερα