“Όλοι μαζί, όλοι ίσοι, όλοι αγαπημένοι” – Νηπιαγωγείο