“Τους βγάλαμε το λάδι” – και φέτος!

Αυτή η όμορφη ελίτσα στο προαύλιο του σχολείου μας μάς περίμενε καιρό! Έτσι, οι μαθητές των δυο τμημάτων της Α’ τάξης αποφάσισαν να εργαστούν ως άλλοι ελαιοπαραγωγοί και να προχωρήσουν στο μάζεμα των ελιών… Ήταν μια διαδικασία που απόλαυσαν με την καρδιά τους!