Στ’ τάξη: Ίδρυμα Ευγενίδου: “Το δικό μας θερμόμετρο”