Περιβαλλοντικά δρώμενα! – Γ’ τάξη

Στα πλαίσια του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής πραγματοποιείται στην Γ’ του σχολείου μας Πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μαθητών μέσω του θεατρικού παιχνιδιού.

Τα παιδιά, μέσα από θεατρικά παιχνίδια, δραματοποιήσεις και κουκλοθέατρο, μεταμορφώνονται σε μικρούς ανακυκλωτές και μαθαίνουν για την ανακύκλωση και την αξία της.