Παιδικά ατυχήματα: Πρόληψη και Πρώτες βοήθειες

Τα παιδικά ατυχήματα είναι ένα σημαντικό θέμα που αφορά όλους τους γονείς αλλά και όλους τους ανθρώπους γενικότερα που ασχολούνται με τα παιδιά σε οποιαδήποτε στιγμή της καθημερινότητας. Καθώς λοιπόν το θέμα αφορά όλους μας και, καθώς κυκλοφορούν συχνά μη έγκυρες πληροφορίες, ζητήσαμε από την παιδίατρο της περιοχής μας, κ. Πηνελόπη Παλαιολόγου, να ενημερώσει σχετικά τους γονείς του σχολείου μας. Η γιατρός συγκέντρωσε σε ένα συνοπτικό φυλλάδιο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν την πρόληψη των παιδικών ατυχημάτων, καθώς και τις πρώτες βοήθειες που πρέπει να προσφέρουμε στα παιδιά σε περίπτωση ανάγκης. Το φυλλάδιο αυτό μοιράστηκε ηλεκτρονικά στους γονείς του σχολείου μας μέσω των viber κοινοτήτων των τμημάτων μας. Ευχαριστούμε πολύ την κ. Παλαιολόγου για τη συνεργασία!