“Παιδιά και τηλεοπτική βία” – Συνάντηση με την ψυχολόγο κ. Χριστίνα Μπούνου