Οι ξεναγοί της Στ’ τάξης

Τα δυο τμήματα της Στ’ τάξης του σχολείου μας σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς έχει αναλάβει έναν διαφορετικό ρόλο, πέρα από αυτόν του μαθητή. Τον ρόλο του ξεναγού. Για αυτό τον λόγο οι μαθητές συγκεντρώνουν φωτογραφικό υλικό από όλα τα ιστορικά μνημεία τα οποία έχουν επισκεφθεί σε συνεργατικά αρχεία και με αυτόν τον τρόπο έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν ξανά και ξανά σε αυτά, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να δημιουργήσουν τις δικές τους παρουσιάσεις.