Νηπιαγωγείο: Όλοι μαζί μπορούμε

Δρώμενο με τίτλο : Λέω όχι στο Bullying μέσα από τον Ολυμπισμό. Η συνεργασία και η αγάπη μεταξύ των μαθητών όπως και στους Ολυμπιακούς αγώνες. Μέσω του δρώμενου τα παιδιά κατανόησαν την Ολυμπιακή εκεχειρία, έμαθαν για τα Ολυμπιακά Ιδεώδη και τα έκαναν καθημερινή τους πράξη.