Η Ε’ τάξη στο Βυζαντινό Μουσείο

Η ξενάγηση της Ε’ τάξης του σχολείου μας στο Βυζαντινό Μουσείο του Άργους παρουσίασε μεγάλο ενδιαφέρον! Η πρώτη εκθεσιακή ενότητα επικεντρώνεται στη δημιουργία της βυζαντινής αυτοκρατορίας, με ορόσημο το έτος 324 μ.Χ., όταν ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος μετέφερε την έδρα της αυτοκρατορίας από τη Ρώμη σε μια παλιά ελληνική αποικία στις ακτές του Βοσπόρου, το Βυζάντιο. Στη δεύτερη εκθεσιακή ενότητα παρουσιάζεται η μετάβαση από τον κόσμο της ύστερης αρχαιότητας στον μεσαίωνα, με πιο σημαντικό και προβεβλημένο σύνολο το Σπήλαιο της Ανδρίτσας. Η τρίτη ενότητα, που αποτελεί τον πυρήνα της έκθεσης, είναι αφιερωμένη στις ποικίλες πτυχές της βυζαντινής Αργολίδας (Η εκκλησία, κέντρο του δημόσιου βίου / Στην αγορά της βυζαντινής Αργολίδας / Η ζωή στο βυζαντινό σπίτι). Στην τελευταία ενότητα παρουσιάζονται, μέσω υλικών και άυλων πολιτιστικών καταλοίπων, οι διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Αργολίδας από τον πρώιμο Μεσαίωνα έως και τους νεότερους χρόνους. 
Ο περίπατος ολοκληρώθηκε φυσικά με παιχνίδι και χαλάρωση στο πάρκο του Μπόνη και στην κεντρική πλατεία.