Δ’ τάξη: Αποφορτιζόμαστε – Εξωτερικεύουμε τις σκέψεις μας