Το εκπαιδευτικό προσωπικό μας

Η ψυχή ενός σχολείου είναι οι εκπαιδευτικοί του. Το σχολείο μας συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν επιδείξει εξαιρετική απόδοση στις σπουδές τους. Διαθέτουν πείρα αλλά και πολλή όρεξη για δουλειά. Ακολουθούν το δοκιμασμένο σύστημα του Σχολείου αλλά δίνουν πάντα και το δικό τους στίγμα στην τάξη τους. Για το φετινό σχολικό έτος ο καταμερισμός των τάξεων έχει γίνει ως εξής: