Β’ τάξη: Σύνορα η φιλία, όπως και η αγάπη, δε γνωρίζει …