Β’ τάξη : “ΟΧΙ”

Εκείνο το ΟΧΙ του Οκτώβρη του 1940, που έγινε κραυγή και πράξη θυσίας για χιλιάδες ανθρώπους, παραμένει σημείο αναφοράς για τους σημερινούς Έλληνες και τα σημερινά παιδιά!