Β’ τάξη: “Η αγάπη δεν χαρακτηρίζεται με λέξεις. Κι αυτό μας το έμαθαν τα ζώα”.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.