Β’ τάξη: Εργαστήρια Δεξιοτήτων – Ψυχική Υγεία

“Νιώθω, νιώθεις, νιώθει….”
“Θλίψη, στενοχώρια, αγάπη και θυμός, ηρεμία και γέλια πολλά, όλα είναι συναισθήματα δικά μου και είμαι περήφανος γι’ αυτά.
Ξέρω πια να γελάω, να πονάω, να κλαίω και να μιλώ κι όταν θέλω κάτι θα το λέω όπως θα το αισθανθώ…
“Η παλέτα των συναισθημάτων.”
Έρα Μουλάκη.