Β’ τάξη: Εμείς τα παιδιά απαντάμε στο σκοτάδι με φως!