Συνεργασία με την Technokids Hellas & την Microsoft Hellas

Το σχολείο μας έχει την χαρά, να ανακοινώσει την συνεργασία του με την Technokids Hellas & την Microsoft Hellas, στο κομμάτι του προγραμματισμού στο περιβάλλον Scratch. Είναι γνωστό πως ο προγραμματισμός αποτελεί έναν σημαντικό πυλώνα της σύγχρονης εκπαίδευσης. Μέσω του προγραμματισμού, οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες όπως η λογική σκέψη, η δημιουργικότητα και η ανάλυση προβλημάτων.

Η Technokids Hellas είναι μια εκπαιδευτική εταιρεία που ειδικεύεται στην παροχή μαθημάτων προγραμματισμού και τεχνολογίας σε παιδιά και εφήβους. Η εταιρεία αναπτύσσει προγράμματα με στόχο να εκπαιδεύσει τους νέους στις σύγχρονες τεχνολογίες και να τους ενθαρρύνει να γίνουν δημιουργικοί και καινοτόμοι.

Οι μαθητές μαθαίνουν να δημιουργούν διάφορα προγράμματα με το Scratch, όπως παιχνίδια, μουσικές εφαρμογές, αλλά και εκπαιδευτικά περιεχόμενα. Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων, οι μαθητές αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους, την αφηγηματική ικανότητα και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Επιπλέον, ο προγραμματισμός με το Scratch προωθεί τη συνεργασία και την ομαδική εργασία, καθώς οι μαθητές μπορούν να συνεργαστούν για τη δημιουργία προγραμμάτων και την επίλυση προβλημάτων μαζί.

Πιο συγκεκριμένα, με ένα πλήρες πακέτο γνώσης αποτελούμενο από βιβλίο εφοδιασμένο με δυνατότητα επαυξημένης πραγματικότητας AR καθώς και φύλλα αξιολογήσεων, κάρτες ελέγχου προόδου και δειγμάτων κώδικα, τα τεταρτάκια μας ασχολούνται με το TechnoRace, τα πεμπτάκια μας ασχολούνται με το TechnoArcade και τα εκτάκια μας με το TechnoBot AI, εξερευνούμε κάθε τομέα με ενδιαφέρον.

TechnoRace

Δείγμα TechnoRace

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.