Στ’ τάξη: Εργαστήρια δεξιοτήτων: Ευ ζην

Η Στ’ τάξη ολοκλήρωσε το πρώτο εργαστήριο δεξιοτήτων στον θεματικό κύκλο “Ευ ζην” με υποθεματική την ψυχική και συναισθηματική υγεία. Σε αυτό το δίμηνο οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον εαυτό τους και τους άλλους με συνοδοιπόρο τον μικρό πρίγκιπα, να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες της επικοινωνίας, της ενσυναίσθησης και τηνςσυνεργασίας, να κατανοήσουν τον συνάνθρωπο, καθώς και να αναπτύξουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. Μέσα από δραστηριότητες και εποπτικό υλικό καλλιέργησαν την κοινωνική ευαισθησία και διερεύνησαν το πραγματικό νόημα της ζωής.