Στ’ τάξη: Διαδραστική ξενάγηση στο Άργος

Οι μαθητές της Στ΄ τάξης μας ξεναγούν διαδραστικά στην πόλη του Άργους, την αρχαιότερη πόλη της Ευρώπης αξιοποιώντας τις δυνατότητες του λογισμικού thing link. Μπορείτε να περιηγηθείτε στις τοποθεσίες του χάρτη και επιλέγοντας το αντίστοιχο μνημείο να ξεναγηθείτε οπτικοακουστικά από τους μαθητές. Επιπλέον, υπάρχει πρόβλεψη και για τους ξενόγλωσσους τουρίστες μας, καθώς οι απαραίτητες πληροφορίες για το κάθε μνημείο υπάρχουν μεταφρασμένες στην αγγλική γλώσσα. Μπορείτε να απολαύσετε την ξενάγησή σας στον παρακάτω σύνδεσμο:


https://www.thinglink.com/scene/1717650996089324197