Στ’ τάξη: Δαμάζοντας τις φυσικές καταστροφές.

Οι μαθητές της Στ’ τάξης του σχολείου μας ολοκλήρωσαν το πρώτο δίμηνο των εργαστηρίων δεξιοτήτων, με θέμα “Προστατεύω το περιβάλλον”. Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας αφόρμηση από το μάθημα της Γεωγραφίας, ασχολήθηκαν με τις φυσικές καταστροφές. Ανέλυσαν τις αιτίες πρόκλησής τους, τις συνέπειες, τόσο στη φύση, όσο και στη ζωή των ανθρώπων, ενώ κατανόησαν διαθεματικά τη θέση του ανθρώπου στο περιβάλλον και τη στάση που πρέπει να τηρεί απέναντι σε αυτό. Μίλησαν για τις πρακτικές που πρέπει να ακολουθούμε σε περίπτωση σεισμού ή άλλων φυσικών καταστροφών. Κατασκεύασαν τη “ρόδα” των ηφαιστείων, καθώς και φορητό σεισμογράφο που διακοσμεί την τάξη μας και θα μας προειδοποιήσει σε περίπτωση σεισμού!
Έκαναν τη δική τους έρευνα και παρουσίαση πάνω στα ηφαίστεια και συνειδητοποίησαν πως η πρόληψη είναι το παν για την προστασία μας από την φυσικές καταστροφές.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.