Στ’ τάξη + Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Οι μαθητές του Στ1’και του Στ2’ ολοκλήρωσαν με επιτυχία το σχολικό πρόγραμμα «Βιώσιμος πλανήτης», το οποίο διεξήχθη διαδικτυακά υπό την αιγίδα του Κέντρου Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος». ΤΟ ΚΠΙΣΝ έχει εφαρμόσει σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού, ώστε να αποτελεί ένα πρότυπο κέντρο περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.
Μέσω της ανακαλυπτικής μάθησης τα παιδιά γνώρισαν τη σημασία της ανακύκλωσης και της συνετούς χρήσης των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Οι δραστηριότητες, τα κουίζ, τα βίντεο και οι εργασίες που περιελάμβανε το πρόγραμμα κέρδισαν το ενδιαφέρον τους και τα βοήθησαν να συνειδητοποιήσουν τις επιπτώσεις που έχει ο σύγχρονος τρόπος ζωής στο περιβάλλον, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αλλάξουμε συνήθειες στην καθημερινότητά μας, ώστε να είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον, ώστε να ζούμε σε έναν βιώσιμο πλανήτη.