Οι ορίζοντες της σκέψης μας: φιλοσοφία και μεταφυσική – Δ’ τάξη

Στην προσπάθειά μας να ξεφύγουμε από τις καθημερινές μας συνήθειες, ασχοληθήκαμε με κάτι διαφορετικό απ’ ότι συνήθως. Έτσι φιλοσοφήσαμε λίγο..
Γνωρίσαμε τον Ηράκλειτο και τον Παρμενίδη. Είδαμε ότι ο Ηράκλειτος και ο Παρμενίδης ακολούθησαν διαφορετικές διαδρομές. Η πραγματικότητα για τον Ηράκλειτο είναι ενιαία, ενώ για τον Παρμενίδη δεν είναι. Ο Ηράκλειτος αποδέχεται τη διαρκή αλλαγή των φαινομένων, ενώ ο Παρμενίδης την απορρίπτει. Ο Ηράκλειτος αποκαλύπτει την κρυφή αρμονία του κόσμου, την ενότητα των αντιθέτων, ενώ ο Παρμενίδης αρνείται κάθε αντίθεση και αποδέχεται μόνο τη σταθερότητα του Όντος.
Ακόμη, αγγίξαμε τον παράξενο κόσμο της μεταφυσικής, που -αναλύοντας λίγο τη λέξη- ασχολείται με ό,τι είναι πέρα από τα φυσικά πράγματα. Στη μεταφυσική αναζητείται η πρώτη αιτία των γεγονότων. Μας προτείνει τρόπους να κατανοήσουμε τον κόσμο και να απαντήσουμε σε ερωτήματα που σχετίζονται με το γιατί της ύπαρξής μας.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.