Μέσα από παραμύθια αλλά και φωτογραφίες που προβάλλαμε στο διαδραστικό μας πίνακα , ξεκινήσαμε να συζητάμε για τα μέσα μεταφοράς.

Πώς μετακινούνταν οι άνθρωποι τα παλιά τα χρόνια;

Με τη βοήθεια του διαδικτύου αναζητήσαμε πληροφορίες…

Ν μέσα μεταφοράς

Μάθαμε πως μπορούμε να κυκλοφορούμε στην πόλη μας με ασφάλεια και συζητήσαμε για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται τα παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο ή το σχολικό λεωφορείο.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.