Μέσα Μεταφοράς-Κυκλοφοριακή Αγωγή

Η εισαγωγή στο θέμα μας έγινε με τα παιδιά να αναφέρουν ποια  μέσα μεταφοράς  γνωρίζουν  και με ποια έχουν ταξιδέψει.

Έπειτα στα πλαίσια των εικαστικών  τα παιδιά έφτιαξαν αυτοκίνητα.(φωτογραφίες)

Στην συνέχεια, συζητήσαμε για πώς  κυκλοφορούν πεζοί και οδηγοί  με ασφάλεια στους δρόμους. Δείξαμε εικόνες στον διαδραστικό πίνακα και καλούσαμε τα παιδιά  να μας απαντήσουν αν πεζοί και οδηγοί συμπεριφέρονται σύμφωνα με τον ΚΟΚ.

Έπειτα στα πλαίσια των εικαστικών τα παιδιά έφτιαξαν τους δικούς τους τροχονόμους.(φωτ.)

Στα πλαίσια της δραματικής τέχνης, τα παιδιά έφτιαξαν φανάρια και πινακίδες με τα σήματα κυκλοφορίας και παρίσταναν τους οδηγούς και τους πεζούς να κυκλοφορούν στο δρόμο  σύμφωνα με τον ΚΟΚ.(φωτ.)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.