…Και οι επιτυχίες συνεχίζονται…

Και οι επιτυχίες μας στα Αγγλικά συνεχίζονται… Αποτελέσματα ΚΕΤ for Schools Cambridge University : 10 επιτυχόντες Β1 (pre lower), 7 επιτυχόντες Α2, 3 επιτυχόντες Α1