Η Ε’ τάξη για την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού

Αξιοποιώντας διαθεματικά τα μαθήματα των Θρησκευτικών και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, οι μαθητές της Ε’ τάξης είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν για τα Δικαιώματα του κάθε Παιδιού, όπως για το Δικαίωμα στη Ζωή, στη Μόρφωση, στην Υγεία, στη Σίτιση, στη Φροντίδα, στην Εκπαίδευση, στην Ελευθερία Έκφρασης και στο Παιχνίδι. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία έχει καθιερωθεί στις 20 Νοεμβρίου, οι μαθητές φιλοτέχνησαν μια αφίσα για τα δικαιώματά τους και επίσης σχημάτισαν με τα σώματά τους το Σύμβολο της Ειρήνης, επιτακτικό αίτημα της εποχής.
 Η 20η Νοεμβρίου είναι αφιερωμένη σε όλα τα παιδιά του κόσμου! Τα παιδιά σε όλο τον κόσμο είναι απαραίτητο να απολαμβάνουν τα δικαιώματα εκείνα που τους εξασφαλίζουν τις στοιχειώδεις αρχές για μια ζωή γεμάτη υγεία και ευημερία!