Τα δίδακτρα των Εκπαιδευτηρίων Αφων Μαλτέζου

Για την σχολική χρονιά 2023-2024 τα δίδακτρα θα παραμείνουν τα ίδια με αυτά των τελευταίων ετών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τα παιδιά της Α’ τάξης τα δίδακτρα ανέρχονται σε 3.000€. Τα δίδακτρα κάθε χρονιάς καταβάλλονται σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις ή σε δύο δόσεις, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Φεβρουάριο ή σε 10 δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα του σχολείου.

Δίδακτρα