Στο Νηπιαγωγείο τα δίδακτρα έχουν καθοριστεί για τη χρονιά 2012-2013 στα 2.700€ (τα ίδια με τις τελευταίες τρεις χρονιές). Τα δίδακτρα κάθε χρονιάς καταβάλλονται σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις ή σε δύο δόσεις, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Φεβρουάριο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα του σχολείου.

Δίδακτρα Νηπιαγωγείου 1

Δίδακτρα Νηπιαγωγείου 2

Δίδακτρα Νηπιαγωγείου 3