Γ’ τάξη: Το “συμβόλαιο” της ομάδας

Το συμβόλαιο της Ομάδας της Γ’ τάξης !
Αποτελείται από τους σημαντικότερους κανόνες για την ομαλή λειτουργία της τάξης. Το έχουν υπογράψει όλοι οι μαθητές και, για να ενισχύσουν το ποιοι είναι (την ταυτότητά τους), έχουν κόψει σε ένα χαρτί το σχήμα των χεριών τους.

Επίσης, έχουν συνθέσει την αλυσίδα της συνεργασίας και της ομαδικότητας!
Κάθε κρίκος είναι και ένα συστατικό που βοηθάει στην ενίσχυση ομάδας.
Όλοι οι μαθητές έχουν γράψει και από κάτι διαφορετικό σε κάθε κρίκο.
Στο τέλος ενώθηκαν όλοι οι κρίκοι μαζί και δημιουργήθηκε  αυτή η αλυσίδα!