Β’ τάξη: Μανούλα μου γλυκιά …

Για όσα με δίδαξες…, μου έδειξες…, μου έδωσες… ποτέ δε θα είναι αρκετή καμιά ευχή για να σου πω…
Απλά… Χρόνια πολλά… Σ’ αγαπώ πολύ!