Β’ τάξη: Δεύτερο εργαστήριο δεξιοτήτων: Φυσικές καταστροφές

“Η γνώση προσφέρει ασφάλεια”.
Κάθε φυσική καταστροφή που προκύπτει από φυσικό κίνδυνο τρομάζει και επιφέρει σημαντικά προβλήματα, ακόμη και ανθρώπινες απώλειες. Η έλλειψη σωστής ενημέρωσης και προγραμματισμού επιδεινώνει την ανθρώπινη αδυναμία αντιμετώπισης του κινδύνου. Έτσι, οι μαθητές της Β’ τάξης ενημερώθηκαν, παρακολούθησαν βίντεο, συμπλήρωσαν φύλλα εργασίας και έκαναν πειράματα σχετικά με τις φυσικές καταστροφές, ενώ κατανόησαν τρόπους αυτοπροστασίας και αντιμετώπισης αυτών των καταστροφών.