Νέα

Η ανάγκη μας να κατανοήσουν τα παιδιά την σημασία της ασφάλειας σε ότι αφορά στη μετακίνηση, μας έκανε να δουλέψουμε με όρεξη το θέμα της Κυκλοφοριακής Αγωγής. Κυκλοφορώ με ασφάλεια δε σημαίνει μόνο φορώ ζώνη στο αυτοκίνητο.Τ απαιδιά ήρθαν αντιμέτωπα με «κακές συνήθειες» που δυστυχώς όλοι υιοθετούμε σε ότι αφορά την κυκλοφοριακή αγωγή. Προβληματίστηκαν με εικόνες από τους δρόμους , πρότειναν λύσεις, έμαθαν τον Κύριο ΚΟΚ (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ),εντόπισαν τις διαβάσεις σε διάφορα σημεία της πόλης , κατανόησαν τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού για ποδήλατα και μηχανές και έπαιξαν στο διαδραστικό πίνακα παιχνίδια ώστε να μάθουν να κυκλοφορούν με ασφάλεια στην πόλη.

Χαρείτε τις αντίστοιχες φωτογραφίες στο φωτογραφικό άλμπουμ.