Εκπαιδευτικό Σύστημα

Tο σχολείο μας λειτουργεί το Νηπιαγωγείο (απόφαση άδειας λειτουργίας 1446/19-6-2009) για τέταρτη χρονιά. Η ανάγκη για την επαναλειτουργία του, μετά από 15 χρόνια, προέκυψε έπειτα από αποφάσεις του ΥΠΕΠΘ που αναγνώρισαν την αναγκαιότητα της υποχρεωτικής φοίτησης στα Νηπιαγωγεία και οι οποίες οδήγησαν στην παύση λειτουργίας νηπιακών τμημάτων μέσα σε αρκετούς βρεφονηπιακούς σταθμούς. Το σχολείο μας, με την τεράστια πείρα που διαθέτει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στις απαιτήσεις της μπορεί να προετοιμάσει σωστά το παιδί σας για το Δημοτικό. Σ’ αυτό συνηγορεί και η επιλογή μας το εκπαιδευτικό προσωπικό μας να είναι Πανεπιστημιακού επιπέδου με ποικίλλα πρόσθετα προσόντα.

olpc

Δημιουργήσαμε, λοιπόν, ένα σωστά οργανωμένο Νηπιαγωγείο που συντελεί στη σωματική, συναισθηματική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη των νηπίων Το νηπιαγωγείο μας παρέχει ασφάλεια, προστασία και ζεστασιά ενώ παράλληλα προτρέπει και βοηθά το παιδί να ενταχθεί στην ομάδα και το κοινωνικό σύνολο, αναπτύσσοντας έτσι πολύπλευρα την προσωπικότητά του. Σε ένα χώρο που προσφέρει γόνιμο πεδίο δημιουργικής έκφρασης, τα νήπια μας αποκτούν δεξιότητες και συγκροτούν ένα αξιακό σύστημα συμπεριφοράς. Επιπλέον, προετοιμάζει κατάλληλα τους μαθητές για να αντιμετωπίσουν τις νέες απαιτήσεις της Α’ Δημοτικού που προέκυψαν έπειτα από τις πρόσφατες αλλαγές των βιβλίων.


  Οι καινοτόμες εκπαιδευτικές μέθοδοι που ακολουθεί το σχολείο μας και η νηπιαγωγός κ. Οικονόμου έχουν παρουσιαστεί σε ημερίδες στην Αθήνα αλλά και σε σεμινάρια Νηπιαγωγών της περιοχής ως παραδείγματα πρότυπης διδασκαλίας. Στα πλαίσια της διδασκαλίας ακολουθούνται:

 1. γραφή - ανάγνωση - μαθηματικά που να υπηρετούν σαφείς στόχους για την ομαλή μετάβαση των παιδιών στο δημοτικό
 2. ηλεκτρονικοί υπολογιστές ως εργαλείο συμπληρωματικής και εξατομικευμένης διδασκαλίας
 3. τη μέθοδο project
 4. το μουσικοκινητικό σύστημα ORFF
 5. ρυθμική αγωγή - χορός - γυμναστική από γυμναστή
 6. αισθητική αγωγή – κουκλοθέατρο- εκπαιδευτικές προβολές με video projector
 7. αγγλικά από καθηγήτρια αγγλικών, μέσα από τραγουδάκια και δραστηριότητες κατάλληλες για τη νηπιακή ηλικία
 8. Προγράμματα Αγωγής Υγείας σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης Άργους (πρώην ΟΚΑΝΑ)
 9. εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με τους τοπικούς πολιτιστικούς φορείς.
 10. Βιωματική εκπαίδευση μέσα από κατάλληλα επιλεγμένες εκδρομές και επισκέψεις

Παρέχουμε: δυνατότητα για ολοήμερη παρακολούθηση, υπερσύγχρονα προγράμματα αγωγής, προετοιμασία για το δημοτικό, μεταφορά με σχολικά λεωφορεία, απογευματινή ενημέρωση γονέων, πλούσιο γεύμα σε συνεργασία με διαιτολόγο.